FINNISH MUSIC HALL OF FAME – En resa till den finska musikens historia, nutid och framtid.

På hösten 2019 öppnas det moderna musikmuseet och hedersgalleriet till finsk musik.

Den finska musiken och dess artister uppvisas i det nutida och funktionella museet, som utnyttjar dagens teknologi på ett modernt sätt. Museet öppnas i oktober 2019 som en del av shoppingcentret Tripla i Böle, Helsingfors.

I hjärtat av museet finns ett hedersgalleri som varje år introducerar nya finska artister och andra musiker. Dessutom erbjuder museet bl.a. nostalgiska musikresor tillbaka i tiden, musikfakta på ett roligt sätt samt många möjligheter att delta själv i musik, sång och dans.

Det nya musikmuseet blir en del av den nordiska kedjan av musikmuseer, dit bl.a. Ragnarock i Roskilde i Danmark, Rockheim i Trondheim i Norge och ABBA-museet i Stockholm i Sverige ingår. Museet finner sitt namn i de världskända Hall of Fame -museerna runt världen. Den bjuder gästerna att bekanta sig med den finska musikens stjärnor och uppvisar både de som fått berömmelse på välden och de som är älskade av publiken hemma i Finland.

 

Alla musikslag i samma hedersgalleri

Den finska versionen av hedersgalleriet och museet som byggs runt den är unik.

I vårt hedersgalleri samlas toppen av alla musikslag, med allt från kapellmästaren till rap-artister, heavy-metal band till folkmusik, symfonier till schlager. Museet kombinerar klassisk- och populärmusik på ett fördomsfritt sätt och erbjuder möjligheten till att göra nya fynd” säger Finnish Music Hall of Fame Ab:s styrelseordförande Mikko Vanni, som ansvarar för museiprojektets planering och utförande.

Valen till hedersgalleriet görs av en kommitté av finska musiker och experter. I kommittén som är ledd av minister Lauri Tarasti representeras bl.a. Muusikkojen liitto, musikproducenter, Teosto, Gramex, föreningen Finlands tonsättare rf., Sibelius-Akademin, Musiikkiarkisto, Musikhuset, Tampere-talo, Pomus, Sulasol, Nationaloperan, Sibelius-museet, Suomen kansanmusiikkiliitto ja Suomen musiikkioppilaitosten liitto.

 

Teknologin skapar upplevelser i ett nytt sorts museum

I Finnish Music Hall of Fame museet har den moderna teknologin en väsentlig roll tillsammans med uppvisningen av bilder och föremål. Detta möjliggör ändringen av utrymmet till flera otroliga musik- och museiupplevelser. Ett av museets ändamål är att uppvisa och föra vidare unga, inhemska teknologiföretags uppfinningar inom Virtual reality och förstärkt realitet, som erbjuder möjlighet till sång, dans och musik på nya roliga sätt.

Kuva by YIT
Kuva by YIT
Kuva by YIT
footer_fame
Follow us